Hướng dẫn cài đặt website trên Cloud WordPress Hosting

id=2215

Để tạo 1 website trên Cloud WordPress Hosting, bạn cần thực hiện theo các thao tác như sau :

1.Đăng nhập:

Tương tự như dịch vụ Web Hosting để đăng nhập vào Cloud WordPress Hosting chúng ta truy cập URL có dạng : http://IP-address:8787/ với Tên người dùng/UsernameMật khẩu/Password mà Mắt Bão đã cung cấp sau khi đăng ký dịch vụ thành công.

userguide-1

Ngay tại trang chính >>> Click vào WordPress.

userguide-2

2.Cài đặt:

Trên trang này, bạn có thể cài đặt và quản lý nhiều bản WordPress. Click vào Cài đặt/Install để cài đặt WordPress trên trang Web Hosting của bạn.

userguide-2a

Click Cài đặt/Install để cài đặt nhanh chóng (phiên bản mới nhất, cài đặt mặc định). Bạn vẫn có thể thay đổi một số thông số cài đặt sau đó.

Nếu không muốn thiết lập mặc định, click userguide-3a.

Cài đặt(Tùy chỉnh)/Install(Custom) để cài đặt tùy biến các thông số:

  • Lựa chọn đường dẫn cài đặt trên Hosting.
  • Lựa chọn cho phép tự động cập nhật phiên bản mới.
  • Lựa chọn tạo thêm tài khoản quản trị website hoặc cho phép Plesk Panel (tài khoản) quản trị luôn cả website này.
  • Thông tin Email quản trị.
  • Thông tin Database và User Database (Username,password).

Phiên bản cài đặt/Install(Version) để cài đặt một phiên bản đặc biệt với các thiết lập tùy chỉnh.

userguide-3

Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy thực hiện cài đặt nhanh chóng.

userguide-4

WordPress đã được cài đặt với các thiết lập mặc định, và trang web của bạn có thể truy cập tại http://matbaotraining.net .

userguide-22

Để trở về danh sách các bản WordPress, Click vào Bản cài đặt/Installations. Lưu ý: mặc định, phiên bản WordPress đầu tiên được cài đặt vào thư mục gốc của Web Hosting. Các trường hợp khác được cài đặt vào thư mục con tuy nhiên bạn có thể chỉ định một đường dẫn cài đặt khác nhau trong quá trình cài đặt theo dạng Tùy chỉnh/Custom.

userguide-7a

Chúng ta hãy thử cài đặt WordPress với một phiên bản trước đó, ví dụ: 4.3.1 >>> Đọc và chấp nhận các thỏa thuận cấp phép >>> Nhập thông tin quản trị viên cũng như các thông tin khác.

userguide-6

Các bạn thấy đấy, trang WordPress mới đã được cài đặt vào một thư mục con.

userguide-7c

Nhìn chung, rất dễ để chúng ta có được 1 website WordPress chỉ bằng 1 cú click chuột trên hệ thống Cloud WordPress Hosting do Mắt Bão mang lại.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Video hướng dẫn từ nhà cung cấp :