Hướng dẫn cài đặt Plugins và Themes ngoài thư viện của Cloud WordPress Hosting

id=2236

1.Đăng nhập

Đầu tiên các bạn truy cập vào WP Admin thông qua Plesk Panel. Sau khi đăng nhập >>> Click WordPress >>> Click chọn site cần cài đặt >>> Log in.

install-wph

2.Cài đặt Theme

Tại WP Admin >>> trong menu Appearance >>> chọn Themes >>> click Add New

install-wph-4

Trong trang Add Themes >>> click Browse >>> bạn tìm đến file theme (.zip) lưu trữ tại máy tính của mình >>> Open

install-wph-5

Cuối cùng chúng ta thực hiện click Install Now và đợi kết quả tiến trình cài đặt.

install-wph-6

3.Cài đặt Plugin

Cũng tại trangWP Admin >>> trong menu Plugins >>> chọn Add New >>> chọn Upload Plugin

install-wph-1

Trong trang Add Plugins >>> click Browse >>> bạn tìm đến file theme (.zip) lưu trữ tại máy tính của mình >>> Open

install-wph-2

Cuối cùng chúng ta thực hiện click Install Now và đợi kết quả tiến trình cài đặt.

install-wph-3

Chúc các bạn thành công !!!