Cấu hình Nhận và Gởi Email (Outlook 2000/2003)

id=2180

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền.

Ví dụ: example@matbaotraining.top, trong trường hợp này example là tên hộp thư và tên miền là: matbaotraining.top

Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại Mắt Bão:

 • Địa chỉ máy chủ nhận và gởi email: mail.tên miền
 • Địa chỉ vào website WebMail:
  • Dịch vụ Email theo Web Hosting: http://mail.tên miền
  • Dịch vụ Email Hosting chuyên dụng (Email Pro – Email Server): http://mail.tên miền
 • Địa chỉ Email cũng là Username để bạn đăng nhập (cụ thể trong ví dụ bên dưới chúng tôi sử dụng địa chỉ example@matbaotraining.top để tiện cho bạn hình dung).

Hướng dẫn cấu hình cho Microsoft Outlook 2000 và 2003

 • Mở phần mềm Outlook, chọn từ trình đơn Tools, nhấp vào Email Accounts.

Image

 • Nhấn vào lựa chọn Add a new email account và nhấn Next.

Image

 • Nhấn vào lựa chọn POP3 và nhấn nút Next.

Image

 • Nhập thông tài khoản Email của bạn, thông tin này thường được do quản trị mạng ở nơi bạn cung cấp:

Image

 • Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây
 • Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: example@matbaotraining.top
 • Account Type: Chọn POP3
 • Incoming Mail server (POP3)Outgoing Mail server (SMTP): Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email, thường là mail.matbaotraining.top (trong đó matbaotraining.top là tên miền đã đăng ký)
 • User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên
 • Password: Mật khẩu được quản trị cấp
 • Nhấn vào nút More Settings.

Image

 • Trong bảng Outgoing Server, bạn đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication.
 • Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server và nhấn nút OK.
 • Nhấn nút OK, Next và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail.
Tagged: